Rastning av hundar förbjuden

Rastning av hundar förbjuden!